آشنايي با سرفصل هاي دوره كودكان الكترونيك(e-kid)

در قرن حاضر كه عصر دانايي مي‌باشد ، تاثير عميق فناوري‌هاي نوين از جمله فناوري اطلاعات و ارتباطات در تمام سطوح زندگي انسان امري انكار ناپذير مي‌باشد . به همين دليل لزوم فراگيري علم استفادة صحيح از كامپيوتر و اينترنت بعنوان مهمترين ابزار فناوري اطلاعات از سنين پائين بيش از پيش احساس ميگردد.

بلوک اول ( مختص پایه سوم)  شامل : 1- پايه هاي فناوري اطلاعات 2-  استفاده از كامپيوتر 3- نقاشي

بلوک دوم (مختص پایه چهارم ) شامل : 1- واژه پرداز  2- صفحات گسترده

بلوک سوم ( مختص پایه پنجم) شامل : 1- اينترنت 2- ايميل


آشنايي با سرفصل هاي دوره كودكان الكترونيك(e-kid):

پايه هاي فناوري اطلاعات
كامپيوتر در زندگي روزمره 
پايه هاي عمومي فناوري اطلاعات در زندگي روزمره 
سخت افزار- نرم افزار 
ابزارهاي ورود و خروج داده ها 
اقدامات ايمني و احتياطي 
برنامه هاي كاربردي 
برنامه هاي آموزشي 
بازي هاي آموزشي 
استفاده از كامپيوتر
روشن كردن كامپيوتر 
انجام Restart 
استفاده از ماوس 
آشنايي با نشانه‌هاي Icon  واقع بر Desktop 
انتخاب و تغيير مكان نشانه‌هاي واقع بر Desktop 
آشنايي با بخش‌هاي كودكان Windows 
ايجاد يك Folder 
پاك كردن File 
خاموش كردن كامپيوتر 
نقاشي
ورود به يك برنامه نقاشي و خروج از آن 
 ايجاد يك نقاشي جديد 
 ذخيره يك نقاشي 
 استفاده از كاركرد Help 
 بستن يك فايل نقاشي 
 استفاده از خطوط و فرم ها براي ايجاد يك جديد 
 ايجاد خطوط و فرم‌هاي رنگي 
 جا گذاري اشياء در نقاشي 
 چاپ نقاشي
واژه پرداز
وارد و خارج شدن از برنامه واژه پرداز 
ايجاد يك فايل(Document) جديد 
ذخيره كردن فايل 
استفاده از كاركرد Help 
تغيير نوع و اندازه فونت 
استفاده از كاركردهاي مربوط به فرمان گذاري متن 
استفاده از كاركردهاي Copy,برداشت و Cut و جاگذاري Paste 
پاك كردن متن 
چاپ فايل 
صفحات گسترده
ورود به برنامه صفحات گسترده و خروج از آن 
 ايجاد صفحه گسترده جديد 
 ذخيره صفحه گسترده 
 استفاده از Help 
 وارد كردن عدد و متن در يك خانه ، سطر و ستون جدول 
 وارد كردن يك فرمول ساده 
 انتخاب خانه ، سطر و ستون جدول 
 فرمان گذاري محتواي يك خانه جدول 
 استفاده از كاركردهاي Copy ،برداشت Cut و جا گذاري Paste 
 پاك كردن متن يك جدول 
 چاپ يك صفحه گسترده  
اينترنت
آگاهي نسبت به مفهوم اينترنت 
 آگاهي نسبت به مفهوم   WWW(World Wide Web)  
آگاهي به مفهوم URL(Uniform Resource Location) 
 آشنايي با مرورگر وب و ماشين‌هاي جستجو 
 ورود به يك مرورگر و خروج از آن 
 فعال كردن يك لينك 
 پيشروي و پيروي در صفحات وب 
 استفاده از يك ماشين جستجوگر 
 انتخاب مفاهيم جستجو 
 ذخيره يك صفحه وب بعنوان Favorite 
 چاپ يك صفحه وب 
ايميل
آگاهي به مفهوم ايميل 
 درك چند برتري 
 ورود به برنامه ايميل و خروج از آن 
 باز كردن يك پيام ايميل 
 ايجاد يك پيام ايميل 
 وارد كردن نشاني ايميل در خانه مربوط 
 چسباندن (Attach) يك فايل به يك ايميل 
 فرستادن پيام ، پاسخ به پيام ، فرستادن يك پيام 
جهشی بلند به سوی پیشرفت با آزمون های E-Kids


در قرن حاضر كه عصر دانايي مي‌باشد ، تاثير عميق فناوري‌هاي نوين از جمله فناوري اطلاعات و ارتباطات در تمام سطوح زندگي انسان امري انكار ناپذير مي‌باشد . به همين دليل لزوم فراگيري علم استفاده صحيح از كامپيوتر و اينترنت بعنوان مهمترين ابزار فناوري اطلاعات از سنين پائين بيش از پيش احساس ميگردد .

ولي محترم :

دبستان دخترانه امام رضا (ع) به منظور ارتقاء سطح آموزشی کامپیوتر ،در سطح مقطع ابتدایی آمادگي خود را جهت برگزاري دوره‌ كودكان الكترونيك (E-kids) اعلام مي‌دارد .

برگزاری این دوره ها زیر نظر آزمونگر بین المللی از بنياد ICDL ايران (وابسته به سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش) می باشد.

جهت دریافت جدول هزینه ها و اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود کنید:

دانلود فایل


برگزاری آزمون بین المللی ekids
 

آزمون بین المللی ekids در روز چهارشنبه 94/2/30، با حضور كارشناس ايران آي سي دي ال بنياد فرهنگي رضوي برگزار شد.

 

فعالیت کلاس کامپیوتر
آزمون بین المللی


برگزاری آزمون بین المللی  e.Kids

شنبه - 11 خرداد ماه 1392

فعالیت های کلاس کامپیوتر در بهمن ماه
فعالیت های کلاس کامپیوتر در آذر ماه

انجام کار عملی

برگزاری آزمون عملی

برگزاری آزمون کتبی

پاسخ به سوالات کتاب کار

پرسش و پاسخ کلاسی

امتحان میان ترم اول کامپیوتر

 

چهارشنبه 12/9/93 پایه سوم

( امتحان کتبی از کل کتاب مبانی و رایانه 1 )

دوشنبه 10/9/93 چهارم 1 و چهارم 2

( امتحان عملی از کتاب واژه پرداز ورد از اول کتاب تا اول صفحه 26  )

چهارشنبه 12/9/93 چهارم 3 و چهارم 4

 ( امتحان عملی از کتاب واژه پرداز ورد از اول کتاب تا اول صفحه 25 )

سه شنبه 11/9/93 پایه پنجم

 ( امتحان کتبی از کتاب اینترنت از اول کتاب تا اول صفحه 27 )

دوشنبه 17/9/93 پایه ششم

 ( امتحان عملی از اول کتاب تا اول صفحه 29)

سه شنبه 18/9/93 پایه پنجم

 ( امتحان عملی از کتاب اینترنت از اول کتاب تا اول صفحه 27 )

چهارشنبه 19/9/93 پایه سوم

 ( امتحان عملی از کل کتاب مبانی و رایانه 1 )

پیک نوروز 1393 رایانه